Skip to content

22 aprilie 2016

Convocatorul ședinței ordinare din data de 28 aprilie 2016

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local Boghiş pentru data de 28 aprilie 2016 ora 16, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii martie 2016;
  2. Privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial din domeniul public al comunei Boghiş;
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 din  Hotărârea Consiliului Local nr.41 din data de 11 noiembrie 2013 privind trecerea din domeniul public al comunei Boghiş în domeniul privat al comunei Boghiş a imobilului în suprafaţă de 186 mp situat în comuna Boghiş, sat. Boghiş, nr. 152, cu modificările ulterioare;
  4. Proiect de hotărâre privind achiziționarea a două imobile situate în com. Boghiș, sat. Boghiș, jud. Sălaj
  5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
  6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “Extindere sisteme de canalizare menajeră și alimentare cu apă în comuna Boghiș, judetul Sălaj”, proiect ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 , SubMăsura 7.2 – “Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”;
  7. Proiect de Hotărâre privind prvind implementarea proiectului : “Extindere sisteme de canalizare menajeră și alimentare cu apă în comuna Boghiș, județul Sălaj
  8. Diverse.
Citește alte articole din categoria Ședințe / Proiecte HCL

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

WordPress Blog
WordPress主题
WordPress Themes