Skip to content

12 ianuarie 2017

Convocatorul ședinței ordinare din data de 19 ianuarie 2017

CONVOCATOR

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local Boghiş pentru data de 19 ianuarie 20167 ora 16:00, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului Nr.295 din data de 20 decembrie

2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;

  1. Proiect de hotărâre privind finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare din anul 2016;
  2. Proiect de hotărâre privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2016;
  3. Proiect de hotărâre privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Boghiş;
  4. Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe anul 2016 a secretarului comunei Boghiș, județul Sălaj;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2017;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii decembrie 2016;
  7. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Boghiș nr.57 din data de 8 decembrie 2016 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2017;
  8. Prezentarea raportului anual, al primarului, privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

10.  Diverse.

Citește alte articole din categoria Ședințe / Proiecte HCL

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

Free WordPress Themes
WordPress主题
WordPress Themes