Skip to content

1 octombrie 2018

ÉRTESITÉS

Felvihjuk a Szilágybagosi lakosok figyelmét hogy a 18/1991 számú földtörvényt módositó idei 231. számú törvény hatályba lépése után lehetővé vállt hogy a belterületen lévő lakóházakhoz tartozó telkeket odaitélhetik a háztulajdonosnak, az alábbi esetekben:

1. A volt termelő szövetkezetek (cooperative de producţie), az egykori intercooperatív gazdasági egyesületek (asociaţii economice intercooperatiste) és a volt fogyasztói szövetkezetek (cooperative de consum) által épített építményekhez tartozó területek a jelenlegi tulajdonosok tulajdonába kerülnek, ha a következő feltételek együttesen teljesülve vannak:

a) ha a kérelmező a tulajdonos, a tulajdonszerzés időpontjától egészen a tulajdonjog nyilvántartásba vétel kérelméig;

b) ha bebizonyítja, hogy az ingatlan szerepel a mezőgazdasági nyilvántartásban (registru agricol), illetve ki vannak fizetve az adók és egyébb illetékek

c) ha az épületekhez tartozó földterület tulajdonjogát nem állapították meg vagy nem állították vissza;

d) a földterület nem tartozik község tulajdonába.

2. Nem kooperativizált, lakoház melleti földterület esetén, a tulajdonosok vagy örököseik a megyei bizottságot felkérhetik arra, hogy a törvénynek megfelelően álitsanak ki tulajdonjogot igazoló okiratot (Titlu de proprietate), az alábbiak szerint:

a) ha a kérelmezők szerepelnek a mezőgazdasági nyilvántartásokban vagy kataszteri nyilvántartásokban és adóbevallásokban;

b) ha a földterület a román állam tulajdonában van, de az építmények tulajdonosai a kérvényező személyek;

c)  ha a földterületet nem igényelték vissza más személyek.

Az érdekeltek december 6-ig nyújthatják be ez irányú kérvényüket a község önkormányzatánál. A kérvényhez a következő bizonyitó dokumentumokat kell csatolni:

- Kérvény;

- Személyi igazolvány, születési és házassági kivonat;

- Telekkönyvi kivonatot, birósági végzés, hagyatéki végzés, adásvételi szerződés,    a telek odaitélési végzés (ami van);

- Mezőgazdasági nyilvántartásból igazolás,  igazolás a helyi adók és illetékek       kifizetéséről;

- Közjegyző által hitelesitett tanuk nyilatkozata;

- Ajálott a dokumentumokhoz csatolni egy mérnök álltal elkészitett rajzot ami igazolja a kérvényben szereplő telek pontos méretét és elhelyezkedését.

Bővebb információ kapható a 0260653850 telefonszámon illetve hétfőtől csütörtökig 08:30-16:30 óra között és pénteken 08:30-14:00 óra között a Polgármesteri Hivatalban Kátai Leventétől

Citește alte articole din categoria Anunțuri

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes
WordPress Themes