Skip to content

8 iulie 2019

Convocatorul ședinței ordinare din data de 15 iulie 2019

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Boghiş pentru data de 15 iulie 2019 ora 16:00, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2019;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Boghiș, aferentă lunii mai 2019;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe raza comunei Boghiș;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului de Punere în Valoare emis de Ocolul Silvic Stejarul Zalău sub nr. 1496427-SJ- 25724076 din 20.06.2019 în vederea  asigurării lemnului de foc gospodăriilor din comuna Boghiș pentru sezonul de iarnă 2019-2020;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor economici pentru obiectivul ”Construire trotuar în satul Boghiș, pe strada Principală”;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului și a solicitării Scrisorii de garanție a restituirii avansului din cadrul contractului  de finanțare nr. C 1920074X219563302075/04.06.2018 pentru proiectul «RENOVARE ȘI MODERNI-ZARE SEDIUL PRIMARIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ», proiect finanțat în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020- Măsura 19.2 – ”SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ”, Măsura M4/6B – “Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului”;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior pentru anul de producție 2019, provenită din pădurea proprietate publică a Comunei Boghiș, pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente;
 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de valorificare a volumului de masă lemnoasă provenită de pe suprafața de fond forestier proprietate publică a Comunei Boghiș pusă în valoare conform APV 1498313-SJ-25724076, respectiv APV S1498783 emise de Ocolul Silvic Stejarul Zalău;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitație al masei lemnoase pe picior, provenită din pădurea proprietate publică a Comunei Boghiș;
 11. Diverse.
Citește alte articole din categoria Data sedintelor

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

WordPress Themes
WordPress Themes
WordPress Themes