Skip to content

1 august 2019

Convocarea ședinței ordinare a Consiliului local din data de 7 august 2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA BOGHIŞ

PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 140

din data de 1 august 2019

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Boghiş în

şedinţa ordinară din data de 7 august 2019

Primarul Comunei Boghiş

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

DISPUN:

Art.1. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Boghiş pentru data de 7 august 2019 ora 16:00, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu din domeniul public al Comunei Boghiș;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Boghiș, aferentă lunii iunie 2019;
  3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Boghiș domnului L J.
  4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Boghiș domnului F J.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

Art.3. Prezenta dispoziţie de comunică cu:

-         Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

-         Consiliul Local al comunei Boghiş;

-         Cetăţenii comunei prin afişaj;

-         Dosar cu dispoziții.

PRIMAR

MARINA IDA-MAGDOLNA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FARCAȘ MIHAELA-MARIA

Citește alte articole din categoria Data sedintelor

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

WordPress Themes
Free WordPress Theme
WordPress Themes