Skip to content

8 noiembrie 2019

Convocatorul şedinţei ordinare din data de 15 noiembrie 2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA BOGHIŞ

PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 193

din data de 8 noiembrie 2019

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Boghiş în

şedinţa ordinară din data de 15 noiembrie 2019

Primarul Comunei Boghiş

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

DISPUN:

Art.1. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Boghiş pentru data de 15 noiembrie 2019 ora 16:00, în sala de şedinţe cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2020;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Comunei Boghiș;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Boghiș, aferentă lunii septembrie 2019;
  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

Art.3. Prezenta dispoziţie de comunică cu:

-         Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

-         Consiliul Local al comunei Boghiş;

-         Cetăţenii comunei prin afişaj;

-         Dosar cu dispoziții.

PRIMAR

MARINA IDA-MAGDOLNA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FARCAȘ MIHAELA-MARIA

Citește alte articole din categoria Data sedintelor

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

WordPress Themes
Free WordPress Themes
WordPress Themes