Skip to content

10 ianuarie 2020

Convocatorul ședinței ordinare din data de 16 ianuarie 2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA BOGHIŞ

PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 3

din data de 9 ianuarie 2020

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Boghiş în

şedinţa ordinară din data de 16 ianuarie 2020

Primarul Comunei Boghiş

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

DISPUN:

Art.1. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Boghiş pentru data de 16 ianuarie 2020 ora 16:00, în sala de şedinţe cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 1 din data de 8 ianuarie 2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2019;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Boghiş pentru anul şcolar 2020-2021;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2020;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior pentru anul de producție 2020, provenită din pădurea proprietate publică a Comunei Boghiș, pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente;
  5. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Boghiș în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare nr. 777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG nr. 74/2018;
  6. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Comunei Boghiș, județul Sălaj.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

Art.3. Prezenta dispoziţie de comunică cu:

-          Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

-          Consiliul Local al comunei Boghiş;

-          Cetăţenii comunei prin afişaj;

-          Dosar cu dispoziții.

PRIMAR

MARINA IDA-MAGDOLNA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FARCAȘ MIHAELA-MARIA

Citește alte articole din categoria Data sedintelor

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

Free WordPress Themes
WordPress Themes
WordPress Themes