Skip to content

11 februarie 2020

Convocatorul ședinței ordinare din data de 18 februarie 2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA BOGHIŞ

PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 45

din data de 11 februarie 2020

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Boghiş în

şedinţa ordinară din data de 18 februarie 2020

Primarul Comunei Boghiş

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

DISPUN:

Art.1. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Boghiş pentru data de 18 februarie 2020 ora 9:00, în sala de şedinţe cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2019;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii decembrie 2019;
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea costului mediu lunar pentru un beneficiar și aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice;
  5. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru microbuzul școlar;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine Comunei Boghiș, membră în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Barcăul”;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine Comunei Boghiș, membră în Asociația ”GAL Valea Crasnei și Barcăului”;
  8. Proiect de hotărâre privind Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 a Societăţii Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş;
  9. Prezentarea raportului de activitate al administratorului Societăţii Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.

Art.3. Prezenta dispoziţie de comunică cu:

-          Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

-          Consiliul Local al comunei Boghiş;

-          Cetăţenii comunei prin afişaj;

-          Dosar cu dispoziții.

PRIMAR

MARINA IDA-MAGDOLNA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FARCAȘ MIHAELA-MARIA

Citește alte articole din categoria Data sedintelor

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

WordPress Blog
WordPress Blog
WordPress Themes