Skip to content

30 aprilie 2020

Convocatorul ședinței ordinare din data de 7 mai 2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA BOGHIŞ

PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 84

din data de 30 aprilie 2020

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Boghiş în

şedinţa ordinară din data de 7 mai 2020

Primarul Comunei Boghiş

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

DISPUN:

Art.1. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Boghiş pentru data de 7 mai 2020 ora 15:00. Ședința se va desfășura pe o platformă on-line de videoconferință cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai, iunie și iulie 2020;

2. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 46 din data de 25 februarie 2020 pentru modificarea dispoziției nr. 1 din data de 8 ianuarie 2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2019;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor ianuarie, februarie și martie 2020 ;

6. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 15 noiembrie 2019 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2020, ce se vor aplica în anul fiscal 2021;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului lucrărilor de întreținere și reparații la drumul de acces spre capela mortuară din satul Boghiș.

8. Privind aprobarea alocării unui sprijin financiar pentru efectuarea unor lucrări de reparații și întreținere al lăcașurilor de cult aparținând unităţilor de culte religioase din Comuna Boghiș.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.

Art.3. Prezenta dispoziţie de comunică cu:

-          Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

-          Consiliul Local al comunei Boghiş;

-          Cetăţenii comunei prin afişaj;

-          Dosar cu dispoziții.

PRIMAR

MARINA IDA-MAGDOLNA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FARCAȘ MIHAELA-MARIA

Citește alte articole din categoria Data sedintelor, Licitații

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

mugen 2d fighting games
Weboy
WordPress Themes