Skip to content

21 ianuarie 2021

Convocatorul ședinței ordinare din data de 28 ianuarie 2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA BOGHIŞ
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 18

din data de 21 ianuarie 2021

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Boghiş în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2021

Primarul Comunei Boghiş

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

DISPUN:

Art.1. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Boghiş pentru data de 28 ianuarie 2021 ora 16:00, în sala de şedinţe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 1 din data de 5 ianuarie 2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2020;
  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a  performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Boghiș;
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 55 din data de 17 decembrie 2018 privind însușirea domeniului public al comunei Boghiș, în urma reinventarierii;
  4. Proiect de hotărâre privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat al Comunei Boghiş, în urma reinventarierii acestora;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2020;
  6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 44 din data de 10 noiembrie 2020 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2021;
  7. Proiect de hotărâre pentru modificarea costului mediu lunar pentru un beneficiar și aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice;
  8. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Boghiș, înființată prin Hotărârea nr. 8 din data de 15 februarie 2018.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează secretarul general al unității administrativ-teritoriale.

Art.3. Prezenta dispoziţie de comunică cu:

-          Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

-          Consiliul Local al Comunei Boghiş;

-          Cetăţenii comunei prin afişaj;

-          Dosar cu dispoziții.

PRIMAR

BERNÁTH ISTVÁN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FARCAȘ MIHAELA-MARIA

Citește alte articole din categoria Data sedintelor

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

Premium WordPress Themes
WordPress Themes
WordPress Themes