Skip to content

Articole din categoria ‘Ședințe / Proiecte HCL’

19
Ian

Convocatorul ședinței ordinare din data de 28 ianuarie 2016

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local Boghiş pentru data de 28 ianuarie 2016 ora 16, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi: Proiect de hotărâre privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2016; Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2016; Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes [...]
9
Dec

Convocatorul ședinței ordinare din data de 15 decembrie 2015

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Boghiş pentru data de 15 decembrie 2015 ora 16, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015; Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.54 din data de 21 octombrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere [...]
21
Noi

Convocatorul ședinței exraordinare din data de 25 noiembrie 2015

Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local Boghiş pentru data de 25 noiembrie 2015 ora 16, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015; 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și comletarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea [...]
27
Oct

Convocatorul ședinței ordinare din data de 4 noiembrie 2015

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local Boghiş pentru data de 4 noiembrie 2015 ora 16, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2016 2. Diverse.
13
Oct

Convocatorul ședinței ordinare din 21 octombrie 2015

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local Boghiş pentru data de 21 octombrie 2015 ora 16, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015; Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Andras Gheorghe; Privind aprobarea criteriilor [...]
11
Sep

Convocatorul ședinței ordinare din data de 14 septembrie 2015 ora 16

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local Boghiş pentru data de 14 septembrie 2015 ora 16, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015; Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare al [...]
11
Sep

Convocatorul ședinței ordinare din data de 14 august 2015 ora 16

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local Boghiş pentru data de 14 august 2015 ora 16, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi: Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției Primarului nr. 133 din 25 iunie 2015, privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor [...]
11
Sep

Convocatorul ședinței ordinare din data de 10 iunie 2015 ora 16

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local Boghiş pentru data de 10 iunie 2015 ora 16, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi: Proiect de hotărâre privind aprbobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru obiectivul de investiție ,,Construire căsuțe tip camping ,,DAVID” și împrejmuire imobil”, amplasat în intravilanul localității Boghiș, nr. cadastral 50584, suprafața: [...]
11
Sep

Convocatorul ședinței din data de 19 mai 2015 ora 16

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local Boghiş pentru data de 19 mai 2015 ora 16, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi: Proiect de hotărâre privind aprbobarea cotizației către Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa; Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Lucrări  de [...]
11
Sep

Convocatorul ședinței ordinare din data de 21 aprilie 2015 ora 15

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local Boghiş pentru data de 21 aprilie 2015 ora 16, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi: Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei primarului nr. 66 din 24 martie 2015, privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor [...]
Free WordPress Themes
WordPress Themes