Skip to content

Comisii de specialitate

1.         Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism
Preşedinte: BALLA FRANCISC
Secretar: GHILE ATTILA
Membrii: BUDAI  ÁRPÁD-FERENC
KOVÁCS BÉLA
KÁSA ERIKA
2.         Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sanătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport
Preşedinte: FEKETE KLARA
Secretar: BUDAI BARNA
Membrii: SZABO LÁSZLÓ
SZENTMIHÁLYI ATTILA-CSABA
SZABÓ ZSOLT
3.         Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism
Preşedinte: BUDAI BARNA
Secretar: SZABO LÁSZLÓ
Membrii: FEKETE KLARA
SZENTMIHÁLYI ATTILA-CSABA
CSENGETYÜS CLAUDIU ȘERBAN

Visit Website Android apps bitmovie.org Web Site click for source

WordPress主题
WordPress Themes