Skip to content

Comisii de specialitate

1.         Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism
Preşedinte: Kovács Béla
Secretar: Budai Árpád-Ferenc
Membrii: Molnár Csaba
Bernáth István
Sáska Lóránd-András
2.         Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sanătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport
Preşedinte: Szabó László
Secretar: Szabó Csaba
Membrii: Vincze András
Budai Barna
Tőtős Emeric
3.         Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism
Preşedinte: Vincze András
Secretar: Budai Barna
Membrii: Bernáth István
Kovács Béla
Szabó Csaba

Visit Website Android apps bitmovie.org Web Site click for source

Weboy
WordPress Themes