Skip to content

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2018

HCL nr. 1 din 15 februarie 2018 privind finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare din anul 2017

HCL nr. 2 din 15 februarie 2018 privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2017

HCL nr. 3 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018

HCL nr. 4 din 15 februarie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii decembrie 2017

HCL nr. 5 din 15 februarie 2018 privind aprobarea scoaterii din inventar a unui activ fix corporal și a unor obiecte de inventar

HCL nr. 6 din 15 februarie 2018 privind însușirea domeniului public al comunei Boghiș

HCL nr. 7 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018

HCL nr. 8 din 15 februarie 2018 privind înființarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Boghiș

HCL nr. 9 din 15 februarie 2018 pentru modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea nr. 53 din 21 noiembrie 2017 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și a taxelor locale pentru anul fiscal 2018

HCL nr. 10 din 15 februarie 2018 privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Boghiş pentru anul şcolar 2018-2019

HCL nr. 11 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2018

HCL nr. 12 din 15 februarie 2018 privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Boghiș, județul Sălaj, pe anul 2017

HCL nr. 13 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018

HCL nr. 14 din 28 martie 2018 privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol al comunei Boghiș

HCL nr. 15 din 28 martie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor ianuarie și februarie 2018

HCL nr. 16 din 28 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş

HCL nr. 17 din 28 martie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018

HCL nr. 18 din 28 martie 2018 pentru modificarea Hotărârii nr. 5 din data de 15 februarie 2018 privind aprobarea scoaterii din inventar a unui activ fix corporal și a unor obiecte de inventar

HCL nr. 19 din 28 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului autoritate tutelară și asistența socială organizat la nivelul comunei Boghiș

HCL nr. 20 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Construire trotuar în satul Boghiș, pe strada Principală”

HCL nr. 21 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea modificării denumirii unui obiectiv de investiție prevăzut în Situația angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice și a creditelor bugetare aferente din anul 2018

HCL nr. 22 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii martie 2018

HCL nr. 23 din 27 aprilie 2018 privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite prin Hotărârea nr. 53 din 21 noiembrie 2017, ce se vor aplica în anul fiscal 2019

HCL nr. 24 din 23 mai 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reparații capitale la capela mortuară din satul Boghiș, județul Sălaj”

HCL nr. 25 din 23 mai 2018 privind aprobarea alocării sumei de 2500 lei în vederea organizării evenimentului ,,Ziua copiilor”

HCL nr. 26 din 23 mai 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii aprilie 2018

HCL nr. 27 din 11 iulie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie 2018

HCL nr. 28 din 11 iulie 2018Pentru validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Boghiș nr. 150 din data de 11 iunie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr. 29 din 11 iulie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr. 30 din 11 iulie 2018 privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Gard de împrejmuire a Bazei sportive și de agrement din satul Boghiș”

HCL nr. 31 din 11 iulie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor mai și iunie 2018

HCL nr. 32 din 8 august 2018 privind aprobarea alocării sumei de 2500 lei în vederea organizării evenimentului ,,Cupa Barcăului pentru seniori”

HCL nr. 33 din 8 august 2018 pentru modificarea Hotărârii nr. 4 din data de 19 ianuarie 2017 privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Boghiş, în urma reinventarierii acestora

HCL nr. 34 din 21 septembrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 21 septembrie 2018

HCL nr. 35 din 21 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr. 36 din 21 septembrie 2018 privind aprobarea alocării sumei de 6000 lei, din bugetul local, în vederea organizării unor evenimente social-culturale în Comuna Boghiș

HCL nr. 37 din 21 septembrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

HCL nr. 38 din 21 septembrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2018

HCL nr. 39 din 25 octombrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr. 40 din 25 octombrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual salariați ai Comunei Boghiș

HCL nr. 41 din 25 octombrie 2018 privind aderarea comunei Boghiș, în calitate de membru, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Barcău”

HCL nr. 42 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii septembrie 2018

HCL nr. 43 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea procedurii de acordare și finanțare a serviciului de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice

HCL nr. 44 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea modificării indicatorilor economici la obiectivul de investiții „MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ ȘI REALIZARE PODURI PESTE VALEA BARCĂULUI, VALEA PLOPIȘULUI, VALEA IAZULUI” și de modificare a Anexei la HCL nr. 20 din data de 23 martie 2017 privind aprobarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții „MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ ȘI REALIZARE PODURI PESTE VALEA BARCĂULUI,VALEA PLOPIȘULUI, VALEA IAZULUI”

HCL nr. 45 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Boghiș

HCL nr. 46 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea achiziționării a două terenuri situate în comuna Boghiș, satul Boghiș, județul Sălaj

HCL nr. 47 din 23 noiembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr. 48 din 23 noiembrie 2018 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2019

HCL nr. 49 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea Bugetului actualizat și a cheltuielilor ce reprezintă cofinanțare și care vor fi suportate din bugetul local al comunei BOGHIȘ ca urmare a finalizării achizițiilor publice în cadrul proiectului: “MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ ȘI REALIZARE PODURI PESTE VALEA BARCĂULUI, VALEA PLOPIȘULUI, VALEA IAZULUI”

HCL nr. 50 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea alocării unei sume în vederea achiziţionării şi acordării unor pachete – cadou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş şi copiilor din cadrul Grădiniţei Boghiş

HCL nr. 51 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Consolidare rigolă scurgere apă pluvială situată în satul Boghiș, în fața imobilului cu nr. 86”

HCL nr. 52 din 17 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr. 53 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor octombrie și noiembrie 2018

HCL nr. 54 din 17 decembrie 2018 privind acceptarea donaţiei unor branşamente de apă executate în regim privat

HCL nr. 55 din 17 decembrie 2018 privind însușirea domeniului public al comunei Boghiș, în urma reinventarierii

HCL nr. 56 din 17 decembrie 2018 privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Boghiş, în urma reinventarierii acestora

HCL nr. 57 din 17 decembrie 2018 privind delegarea gestiunii unor bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă către Compania de Apă Someș S.A. Cluj

HCL nr. 58 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea scoaterii din inventar a unor active fixe și a unor obiecte de inventar

HCL nr. 59 din 17 decembrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2019

HCL nr. 60 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea investiţiei ,,Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Boghiș”

HCL nr. 61 din 27 decembrie 2018 pentru validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Boghiș nr. 272 din data de 20 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

WordPress Blog
WordPress Themes