Skip to content

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2019

HCL nr. 1 din 30 ianuarie 2019 pentru validarea Dispoziției nr. 25 din data de 9 ianuarie 2019 privind aprobarea excedentului pe secțiunea de funcționare și acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2018

HCL nr. 2 din 30 ianuarie 2019 privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2018

HCL nr. 3 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 48 din data de 23 noiembrie 2018 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2019

HCL nr. 4 din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat al comunei Boghiș în domeniul public al Comunei Boghiș

HCL nr. 5 din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Boghiş pentru anul şcolar 2019-2020

HCL nr. 6 din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2019

HCL nr. 7 din 30 ianuarie 2019 privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Boghiș, județul Sălaj, pe anul 2018

HCL nr. 8 din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea actualizării prețurilor și a tarifelor pentru activitățile prestate de Societatea Boghiș-Serv SRL, al cărei unic asociat este Comuna Boghiș

HCL nr. 9 din 30 ianuarie 2019 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit intern

HCL nr. 10 din 26 februarie 2019 privind aprobarea actualizării Devizului general în cadrul proiectului „MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ ȘI REALIZARE PODURI PESTE VALEA BARCĂULUI, VALEA PLOPIȘULUI, VALEA IAZULUI” și de modificare a HCL Boghiș nr. 49 din 23.11.2018 ca urmare a actualizării valorii contractului de lucrări

HCL nr. 11 din 26 februarie 2019 privind mandatarea primarului Comunei Boghiș în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare nr. 777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG nr. 74/2018

HCL nr. 12 din 26 februarie 2019 pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate, în anul 2019, din bugetul local al Comunei Boghiș

HCL nr. 13 din 26 februarie 2019 pentru modificarea costului mediu lunar pentru un beneficiar și aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice

HCL nr. 14 din 20 martie 2019 privind aprobarea actualizării proiectului “EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ ” ca urmare a finalizării achizițiilor publice în cadrul proiectului, precum și ca urmare a actualizării valorii contractului de lucrări în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018

HCL nr. 15 din 20 martie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019

HCL nr. 16 din 18 aprilie 2019 privind validarea Dispoziției nr. 72 din data de 11 martie 2019 și a Dispoziției nr. 78 din data de 8 aprilie 2019, emise de Primarul Comunei Boghiș

HCL nr. 17 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019

HCL nr. 18 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019

HCL nr. 19 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor decembrie 2018, ianuarie și februarie 2019

HCL nr. 20 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş

HCL nr. 21 din 18 aprilie 2019 privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 23 noiembrie 2018 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2019, cu modificările și completările ulterioare, ce se vor aplica în anul fiscal 2020

HCL nr. 22 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea modificării indicatorilor economici la obiectivul de investiții ”RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIE BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, a bugetului indicativ la contractul de finanțare nr. C 1920074X219563302075/04.06.2018, precum și de modificare a Devizului general aprobat prin HCL nr. 47 din data de 21 noiembrie 2017 privind aprobarea proiectului ”RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIE BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”

HCL nr. 23 din 28 mai 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor martie și aprilie 2019

HCL nr. 24 din 28 mai 2019 privind aprobarea alocării unei sume în vederea organizării evenimentului ,,Ziua copiilor”

HCL nr. 25 din 28 mai 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual, salariați ai Comunei Boghiș

HCL nr. 26 din 15 iulie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie 2019

HCL nr. 27 din 15 iulie 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL nr. 28 din 15 iulie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii mai 2019

HCL nr. 29 din 15 iulie 2019 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe raza comunei Boghiş

HCL nr. 30 din 15 iulie 2019 privind aprobarea Actului de Punere în Valoare înregistrat la Ocolul Silvic Stejarul Zalău sub nr. 1496427-SJ- 25724076 din 20.06.2019 în vederea asigurării lemnului de foc gospodăriilor din comuna Boghiș pentru sezonul de iarnă 2019-2020

HCL nr. 31 din 15 iulie 2019 privind aprobarea investiției și a indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Construire trotuar în satul Boghiș, pe strada Principală”

HCL nr. 32 din 15 iulie 2019 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului și a solicitării Scrisorii de garanție a restituirii avansului în cadrul contractului de finanțare nr. C 1920074X219563302075/04.06.2018 pentru proiectul ”RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMARIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, proiect finanțat în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 – Măsura 19.2 – ”SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ”, Măsura M4/6B – “Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului”

HCL nr. 33 din 15 iulie 2019 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior pentru anul de producție 2019, provenită din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș, pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente

HCL nr. 34 din 15 iulie 2019 privind modul de valorificare a masei lemnoase provenită din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș, în anul de producție 2019

HCL nr. 35 din 15 iulie 2019 privind aprobarea prețului de pornire la licitație al masei lemnoase pe picior, provenită din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș

HCL nr. 36 din 15 iulie 2019 privind aprobarea alocării unei sume, din bugetul local, în vederea organizării evenimentului ,,Zilele Comunei Boghiș” în perioada 30 august – 1 septembrie 2019

HCL nr. 37 din 7 august 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 7 august 2019

HCL nr. 38 din 7 august 2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu din domeniul public al Comunei Boghiș

HCL nr. 39 din 7 august 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii iunie 2019

HCL nr. 40 din 7 august 2019 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Boghiș domnului Lukács József

HCL nr. 41 din 7 august 2019 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Boghiș domnului Fehérvári Juliu

HCL nr. 42 din 24 septembrie 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL nr. 43 din 24 septembrie 2019 privind modificarea organigramei şi a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Boghiş

HCL nr. 44 din 24 septembrie 2019 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din data de 25 octombrie 2018 privind aprobarea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Boghiș

HCL nr. 45 din 24 septembrie 2019 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții «RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ», ca urmare a modificărilor tehnice potrivit Dispoziției de șantier nr. 1/2019, a bugetului indicativ la contractul de finanțare nr. C 1920074X219563302075/04.06.2018, precum și de modificare a Devizului general aprobat prin HCL nr. 47 din data de 21.11.2017 privind aprobarea proiectului «RENOVARE SI MODERNIZARE SEDIUL PRIMARIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ»

HCL nr. 46 din 24 septembrie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019

HCL nr. 47 din 3 octombrie 2019 privind aprobarea alocării unei sume în vedere organizării evenimentului ”Ziua internațională a Persoanelor Vârstnice”

HCL nr. 48 din 3 octombrie 2019 privind aprobarea alocării unei sume în vedere organizării evenimentului ”Festivalul recoltei – tradiții și obiceiuri populare”

HCL nr. 49 din 3 octombrie 2019 privind aprobarea modificărilor tehnice potrivit Dispoziției de șantier nr. 2/20.09.2019 în cadrul proiectului «EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ»

HCL nr. 50 din 15 noiembrie 2019 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2020

HCL nr. 51 din 15 noiembrie 2019 privind aprobarea Statului Comunei Boghiş

HCL nr. 52 din 15 noiembrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii septembrie 2019

HCL nr. 53 din 15 noiembrie 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL nr. 54 din 15 noiembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Boghiş

HCL nr. 55 din 15 noiembrie 2019 privind aprobarea alocării unei sume în vederea achiziţionării şi acordării unor pachete – cadou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş şi copiilor din cadrul Grădiniţei Boghiş

HCL nr. 56 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 35 din 21 iunie 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Boghiș

HCL nr. 57 din 9 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL nr. 58 din 9 decembrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor octombrie și noiembrie 2019

HCL nr. 59 din 9 decembrie 2019 privind stabilirea lucrărilor care vor fi realizate de către persoanele care au săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată

HCL nr. 60 din 9 decembrie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020

HCL nr. 61 din 9 decembrie 2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Boghiș

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

WordPress Themes
Weboy
WordPress Themes