Skip to content

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2020

HCL nr. 1 din data de 16 ianuarie 2020 pentru validarea Dispoziției nr. 1 din data de 8 ianuarie 2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

HCL nr. 2 din data de 16 ianuarie 2020 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Boghiş pentru anul şcolar 2020-2021

HCL nr. 3 din data de 16 ianuarie 2020 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2020

HCL nr. 4 din data de 16 ianuarie 2020 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior pentru anul de producție 2020, provenită din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș, pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente

HCL nr. 5 din data de 16 ianuarie 2020 privind mandatarea primarului Comunei Boghiș în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare nr. 777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG nr. 74/2018

HCL nr. 6 din 16 ianuarie 2020 privind modificarea organigramei şi a statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Boghiş

HCL nr. 7 din 18 februarie 2020 privind aprobarea încheieri exercițiului bugetar pe anul 2019

HCL nr. 8 din 18 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

HCL nr. 9 din 18 februarie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii decembrie 2019

HCL nr. 10 din 18 februarie 2020 privind modificarea costului mediu lunar pentru un beneficiar și aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice

HCL nr. 11 din 18 februarie 2020 privind stabilirea consumului real de carburant pentru microbuzul școlar

HCL nr. 12 din 18 februarie 2020 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale ce revine Comunei Boghiş, membră în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Barcăul”

HCL nr. 13 din 18 februarie 2020 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale ce revine Comunei Boghiş, membră în Asociaţia ”GAL Valea Crasnei și Barcăului”

HCL nr. 14 din 18 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş

mugen 2d fighting games
WordPress Themes