Skip to content

Actele administrative adoptate de Consiliul Local

HCL nr. 1 din data de 28 ianuarie 2021 pentru validarea Dispoziției nr. 1 din data de 5 ianuarie 2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2020

HCL nr. 2 din data de 28 ianuarie 2021 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Boghiș

HCL nr. 3 din data de 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 55 din data de 17 decembrie 2018 privind însușirea domeniului public al Comunei Boghiș, în urma reinventarierii

HCL nr. 4 din data de 28 ianuarie 2021 privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Boghiş, în urma reinventarierii acestora

HCL nr. 5 din data de 28 ianuarie 2021 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2021

HCL nr. 6 din data de 28 ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Nr. 44 din data de 10 noiembrie 2020 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2021

HCL nr. 7 din data de 28 ianuarie 2021 pentru modificarea costului mediu lunar pentru un beneficiar și aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice

HCL nr. 8 din data de 28 ianuarie 2021 pentru modificarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Boghiș, înființată prin Hotărârea nr. 8 din data de 15 februarie 2018

HCL nr. 9 din data de 28 ianuarie 2021 privind implementarea proiectului: ”ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TIC SISTEMICE PENTRU E-EDUCAȚIE LA ȘCOLILE DIN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”

HCL nr. 10 din data de 28 ianuarie 2021 privind alegerea președintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021

HCL nr. 11 din data de 15 martie 2021 privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2020

HCL nr. 12 din data de 15 martie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii BOGHIŞ SERV S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş

HCL nr. 13 din data de 15 martie 2021 privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj

HCL nr. 14 din data de 15 martie 2021 privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj

HCL nr. 15 din data de 15 martie 2021 privind revocarea din funcția de administrator al Societății BOGHIȘ SERV SRL a domnului Tönkő Ottó-Tamás

HCL nr. 16 din data de 15 martie 2021 privind desemnarea administratorului Societăţii BOGHIŞ SERV S.R.L.

HCL nr. 17 din data de 15 martie 2021 privind modificarea Actului constitutiv al Societății Boghiș Serv S.R.L.

HCL nr. 18 din data de 15 martie 2021 privind constituirea grupului de lucru la nivelul comunei Boghiș pentru identificarea aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare

HCL nr. 19 din data de 15 martie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş

HCL nr. 20 din data de 15 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021

HCL nr. 21 din data de 15 aprilie 2021 privind mandatarea primarului Comunei Boghiș în A.G.A. ADI ECODES în vederea exercitării votului Comunei Boghiș cu privire la modificarea tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare nr. 777 din 25.09.2018 prin ajustare și modificare structurală

HCL nr. 22 din data de 15 aprilie 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu aflat în domeniul public al Comunei Boghiș

HCL nr. 23 din data de 15 aprilie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii martie 2021

HCL nr. 24 din data de 15 aprilie 2021 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021

HCL nr. 25 din data de 15 aprilie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai, iunie și iulie 2021

HCL nr. 26 din data de 15 aprilie 2021 privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 10 noiembrie 2020 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2021, ce se vor aplica în anul fiscal 2022

HCL nr. 27 din data de 11 mai 2021 privind aprobarea achiziționării unui imobil situat în intravilanul comunei Boghiș, satul Boghiș, județul Sălaj

HCL nr. 28 din 11 mai 2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii de ridicări topografice și întocmire planuri parcelare în vederea emiterii titlurilor de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră

HCL nr. 29 din 27 mai 2021 privind trecerea din domeniul public al Comunei Boghiș, în condițiile legii, a imobilelor afectate de lucrările de utilitate publică ”Autostrada Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea Mihăiești – Suplacu de Barcău, km 0+000 – km 80 + 054, pe teritoriul localităților Sânpaul din Județul Cluj și localităților Zimbor, Sânmihaiu Almașului, Românași, Treznea, Zalău, Meseșenii de Jos, Crasna, Boghiș, Nușfalău, Ip și Marca din județul Sălaj”, în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea reprezentantului expropriatorului (C.N.A.I.R.- S.A.- Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.)

HCL nr. 30 din 27 mai 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii aprilie 2021

HCL nr. 31 din 27 mai 2021 privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea societății Distribuție Energie Electrică România S.A., asupra unor terenuri situate în Comuna Boghiș, satul Boghiș

HCL nr. 32 din 15 iulie 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din satul Boghiș, nr. 562, comuna Boghiș, judeţul Sălaj”

HCL nr. 33 din 15 iulie 2021 privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj

HCL nr. 34 din 15 iulie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii martie 2021

HCL 35 din 15 iulie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, septembrie și octombrie 2021

HCL 36 din 15 iulie 2021 privind aprobarea investiției și a indicatorilor economici pentru obiectivul ”Sistem de supraveghere stradală în comuna Boghiș”

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2020

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2019

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2018

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2017

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2016

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2015

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2014

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2013

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2011

Full Report big download games all free books Read More Here

WordPress Blog
WordPress Themes