Skip to content

Învățământ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr.1 BOGHIŞ, JUDEŢUL SĂLAJ

“ ÎMPREUNĂ SPRE UN ÎNVĂŢĂMÂNT DE NIVEL EUROPEAN”

Învăţământul din comuna Boghiş are un trecut de mai multe secole. Răspândirea reformei în sec. al XVI-lea a contribuit la înfiinţarea primelor instituţii de învăţământ.

În scopul dezvoltării şi perfecţionării procesului de învăţământ, în anii 1974-1975, a fost construită o şcoală cu etaj, cu opt săli de clasă, care în momentul de faţă a ajuns sa fie dotată cu laboratoare, cabinete  şcolare şi mobilier modern.

Obiectiv general:

- realizarea unui standard educaţional de nivel European

Obiective specifice:

- sprijinirea şi încurajarea dezvoltării personale a elevilor;

- respectrea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor;

- urmărirea calităţii personalului didactic;

- armonizarea relaţiilor dintre şcoală şi comunitatea locală.

În vederea atingerii standardelor educaţionale stabilite prin obiective, şcoala a desfăşurat activităţi menite să le realizeze, de tipul:

- activităţi metodico-ştiinţifice: cercuri pedagogice, activităţi metodico-ştiinţifice pe comisii metodice, implicarea cadrelor didactice în proiecte de perfecţionare continuă

- implicarea în realizarea de proiecte europene: PHARE, activităţi de mentorat în colaborare cu CRCR Cluj- Napoca, etc.

– activităţi extraşcolare: “Cupa Barcăului la Boghiş”, “1 Decembrie- Ziua Naţională a României”, “Iată vin colindători”, “15 Ianuarie- Mihai Eminescu, poet universal”, “8 Martie- Ziua Femeii”, “ 8 Aprilie- Ziua Internaţională a Rromilor”, “ 1 Iunie-Ziua Copilului”, etc.

- în vederea diversificării activităţilor cu elevii şcolii, catedra de “Limbă si comunicare”, a înfiinţat un cerc de literatură, intitulat sugestiv “Cititorii şcolii”, menit să-i antreneze pe elevi în lumea captivantă a literaturii naţionale şi universale;

- în ceea ce priveşte stabilirea unei relaţii continue cu parinţii, şcoala a dezvoltat un proiect intitulat  “Din nou la şcoală”, acesta având ca obiectiv general asistenţa din partea părinţilor la orele de curs;

- Şcoala Gimnazială Boghiş urmăreşte stabilirea unor relaţii armonioase cu comunitatea locală, implicându-se astfel în activităţile organizate de ONG-urile locale;

- elevii şcolii noaste au participat la diverse olimpiade şi concursuri şcolare, promovând numele şcolii noastre pe culmile înalte ale învăţământului naţional.

Rezultate deosebite s-au înregistrat prin participarea elevilor la  “Olimpiada Judeţeană a Sportului Şcolar”( ONSS) unde echipa de baieţi a obţinut locul II la Tetratlon. “Cupa Barcăului” a fost un alt eveniment încununat de succesul elevilor noştri, aceştia obţinând locul III pe echipe la etapa zonală, iar evenimentul sportiv national  “Cupa Peter Laszlo” de la Sf. Gheorghe ne-a regăsit poziţionaţi pe locul V.

Dacă doriţi să ne vizitaţi sau să relaţionaţi cu noi, aveţi următoarele date de contact:

Şcoala Gimnazială Boghiş – cu sediul în localitatea Boghiş, nr.128, judeţul Sălaj

- tel: 0260 623709, e-mail: scboghis@yahoo.com

Persoane de contact:

Bacsadi-Dioszegi Paraschiva – director

Osz Ibolya – secretar

android app download apk online games for kids Check This Out

WordPress Themes
WordPress Themes