Skip to content

Învățământ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr.1 BOGHIŞ, JUDEŢUL SĂLAJ

“ ÎMPREUNĂ PENTRU UN ÎNVĂŢĂMÂNT

DESCHIS ȘI FLEXIBIL!


Învăţământul din comuna Boghiş are un trecut de mai multe secole. Răspândirea reformei în sec. al XVI-lea a contribuit la înfiinţarea primelor instituţii de învăţământ.

În scopul dezvoltării şi perfecţionării procesului de învăţământ, în anii 1974-1975, a fost construită o şcoală cu etaj, cu opt săli de clasă, care în momentul de faţă a ajuns sa fie dotată cu laboratoare, cabinete  şcolare şi mobilier modern.

În anul 2013 a fost inaugurată o şcoală nouă cu 6 săli de clasă pentru învăţământul primar şi 1 sală de sport;

Paralel cu organizarea și dezvoltarea învățământului primar/ gimnazial s-a dezvoltat și învățământul preșcolar. În anul 1902 a fost construită o clădire pentru copiii de vârstă preșcolară, care a fost reabilitată în anul 2015 și dotată cu mobilier adecvat programului prelungit.

În momentul de faţă atât sălile de clasă cât şi grupele de grădiniţă sunt dotate conform cerinţelor, cu mobilier modern, cu mijloace de învăţământ adecvat.

Obiectiv general:

- realizarea unui standard educaţional de nivel European

Obiective specifice:

- sprijinirea şi încurajarea dezvoltării personale a elevilor;

- respectrea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor;

- urmărirea calităţii personalului didactic;

- armonizarea relaţiilor dintre şcoală şi comunitatea locală.

În vederea atingerii standardelor educaţionale stabilite prin obiective, şcoala a desfăşurat activităţi menite să le realizeze, de tipul:

- activităţi metodico-ştiinţifice: cercuri pedagogice, activităţi metodico-ştiinţifice pe comisii metodice, implicarea cadrelor didactice în proiecte de perfecţionare continuă

- implicarea în realizarea de proiecte europene: PHARE, activităţi de mentorat în colaborare cu CRCR Cluj- Napoca, ,,FĂRĂ HOTARE ÎN UNGARIAexcursie la Balaton etc.

– activităţi extraşcolare: “Cupa Barcăului la Boghiş”, “1 Decembrie- Ziua Naţională a României”, “Iată vin colindători”, “15 Ianuarie- Mihai Eminescu, poet universal”, “8 Martie- Ziua Femeii”, “ 8 Aprilie- Ziua Internaţională a Rromilor”, “ 1 Iunie-Ziua Copilului”, etc.


- în vederea diversificării activităţilor cu elevii şcolii, catedra de “Limbă si comunicare”, a înfiinţat un cerc de literatură, intitulat sugestiv “Cititorii şcolii”, menit să-i antreneze pe elevi în lumea captivantă a literaturii naţionale şi universale;

- în ceea ce priveşte stabilirea unei relaţii continue cu părinţii, şcoala a dezvoltat un proiect intitulat  “Din nou la şcoală”, acesta având ca obiectiv general asistenţa din partea părinţilor la orele de curs;

- elevii școlii, sub îndrumarea cadrelor didactice, organizează spectacole, prezentând scenete, dansuri populare etc.

- Şcoala Gimnazială Boghiş urmăreşte stabilirea unor relaţii armonioase cu comunitatea locală, implicându-se astfel în activităţile organizate de Consiliul Local, ONG-urile locale;

- elevii şcolii noaste au participat la diverse olimpiade şi concursuri şcolare, promovând numele şcolii noastre pe culmile înalte ale învăţământului naţional.

Dacă doriţi să ne vizitaţi sau să relaţionaţi cu noi, aveţi următoarele date de contact:

Şcoala Gimnazială Boghiş – cu sediul în localitatea Boghiş, nr.128, judeţul Sălaj

- tel: 0260 623709, e-mail: scboghis@yahoo.com

Persoane de contact:

Prof. Bacsadi-Dioszegi Paraschiva – director

Osz Ibolya – secretar

android app download apk online games for kids Check This Out

Free WordPress Themes
WordPress Themes