Skip to content

Structura organizatorică

Compartimentul Personalul
Secretarul general al comunei - Doamna  FARCAȘ MIHAELA-MARIA
Consilierul personal al primarului - Domnul KÁTAI LEVENTE
Compatiment juridic și resurse umane - Domnul DOBA SZILÁRD SZABOLCS – consilier juridic
Compartiment Autoritate tutelară, asistenţă socială - Doamna KINCSES ANNA – consilier
Compartiment Registru agricol - Domnul EGETO LORAND ERVIN – consilier
Compartiment Achiziţii publice - Doamna GHILE ANNAMARIA – consilier
Compartiment Buget, finanţe - Doamna KABAI HAJNALKA – conilier
Compartiment  Impozite şi taxe locale - Doamna SZABO KATALIN – consilier
Fond funciar şi urbanism - Domnul KÁTAI LEVENTE – referent de specialitate (suspendat)
Stare civilă - Doamna  FARCAȘ MIHAELA-MARIA - secretarul comunei

- Domnul  DOBA SZILÁRD SZABOLCS – consilier juridic

Compartiment Secretariat și registratură
Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public:

Domnul  DOBA SZILÁRD SZABOLCS - consilier juridic, tel:0260623850 –int.18, fax 0260623850,

e-mail: primăriaboghiș@yahoo.com

Prevederi legale:

Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă:

Domnul  DOBA SZILÁRD SZABOLCS – consilier juridic, tel:0260623850 –int.18, fax 0260623850,

e-mail: primăriaboghiș@yahoo.com

Prevederi legale:

Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Read Full Report http://cddownloadfree.org view homepage

mugen 2d fighting games
WordPress Themes