Skip to content

Structura organizatorică

Compartimentul Personalul
Secretarul comunei - Domnul  DOBA SZILÁRD SZABOLCS
Consilierul personal al primarului - Domnul KÁTAI LEVENTE
Autoritate tutelară, asistenţă socială - Doamna KINCSES ANNA – consilier
Referent agricol, registratura - Doamna EGETO LORAND ERVIN – referent
Achiziţii publice - Vacant
Buget, finanţe - Doamna SZABÓ MARGIT – referent
Impozite şi taxe locale - Doamna SZABO KATALIN – consilier
Fond funciar şi urbanism - Domnul KÁTAI LEVENTE – referent de specialitate (suspendat)
Stare civilă - Domnul  DOBA SZILÁRD SZABOLCS- secretarul comunei
Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public:

Domnul  DOBA SZILÁRD SZABOLCS- secretarul comunei, tel:0260623850 –int.13, fax 0260623850, e-mail: primăriaboghiș@yahoo.com

Prevederi legale:

Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă:

Domnul  DOBA SZILÁRD SZABOLCS- secretarul comunei, tel:0260623850 –int.13, fax 0260623850, e-mail: primăriaboghiș@yahoo.com

Prevederi legale:

Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Read Full Report http://cddownloadfree.org view homepage

WordPress Blog
WordPress Themes